ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งาน


ก่อนที่จะเริ่มใช้ Ripple Ride Model คุณจะต้องยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานต่อไปนี้ครับ